Gall sgert Ballet TUTU ddangos symudiadau'r dawnsiwr

2020/08/29

Ballet Tutusgert yw'r sgert ddawns fwyaf eiconig mewn bale clasurol. Fe'i nodweddir gan sgert fer iawn, sy'n cael ei hymestyn o'r waist i'w gwneud hi'n hawdd i'r gynulleidfa werthfawrogi symudiadau coes gosgeiddig y dawnsiwr a'u siâp gosgeiddig coes. Yn nrama Lake, bu bron i Tutu gael ei wthio i uchafbwynt. Yn ddiweddarach, pan fyddai pobl yn siarad am bale, byddent yn portreadu'r dawnsiwr fel un sy'n gwisgo esgidiau Tutu ac pwynt, sy'n dangos ei lwyddiant.


Mae Tutu wedi'i wneud o edafedd caled arbennig, sydd wedi'i rannu'n Tutu ar gyfer ymarfer a Tutu ar gyfer perfformiad. Y gwahaniaeth rhwng y ddau yn bennaf yw nifer yr edafedd. Defnyddir y cyntaf yn bennaf ar gyfer ymarfer, felly mae'r edafedd cyffredinol yn fach iawn, tra bod yr olaf yn gyffredinol yn dangos ceinder neu ras y fenyw, ac yn gyffredinol mae'n defnyddio mwy na chwe haen o edafedd, sy'n ymddangos yn haenog, yn hytrach na bod mor anhyblyg â Tutu.

costume tutu

Yn ogystal, fel rheol bydd gan Tutu dop cyfatebol wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r Tutu, tra bod Tutu fel arfer yn sgert ddawns ar wahân. Heb dop paru, dim ond siwt hyfforddi y gellir ei baru. Fel ar gyfer Tutu a underpants. Gyda neu heb bâr o bants (mae Tutu yn ddillad isaf cysylltiedig), oherwydd y dillad ymarfer sy'n cyfateb, nid oes gwahaniaeth hanfodol rhwng y ddau, dim ond mater o ddewis personol.


Sefydlwyd ym 1999,Trosglwyddo Diwylliant Wudongfang Co., Ltd sy'n arbenigo mewn dylunio, cynhyrchu a gwerthu gwisgo dawns, ac mae ganddo enw da yn y diwydiant juear dawns Tsieineaidd. Mae ein prif gynhyrchion yn cynnwys tutu bale, sgertiau bale, leotard dawns a dillad eraill. Ac esgidiau bale, teits bale ac ategolion eraill.